Berisikan Mata Kuliah dibawah Asuhan Prodi Komputerisasi Akutansi

Konsep interaksi antara manusia dengan komputer serta perancangan sistem informasi terutama ditinjau dari bentuk interface antara manusia dan komputer
Memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang agama, membina mahasiswa agar berakhlak mulia, taat beribadah, mempunyai aqidah islamiah yang kuat dan lebih meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Allah SWT